Informujemy Państwa, że podczas XXI Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego, który odbył się w dniach 24-26 czerwca 2021r. w  Łodzi Delegaci wybrali Zarząd Federacji w składzie:

 1. Magdalena Piętak – przewodnicząca,
 2. Monika Kucharska – wiceprzewodnicząca,
 3. Maria Kochańska - wiceprzewodnicząca,
 4. Michał Pietras – wiceprzewodniczący,
 5. Marcin Najder - członek zarządu,
 6. Maria Grzywa - członek zarządu,
 7. Renata Janiak – skarbnik,
 8. Teresa Budaj – sekretarz,
 9. Elżbieta Żyżak-Lota – sekretarz.

 

Oraz Komisję rewizyjną:

 1. Wanda Matuszewska – przewodnicząca komisji,
 2. Tomasz Ledzion – członek komisji,
 3. Arkadiusz Kohut – członek komisji.

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowy informuje, że w dniach 24-26 czerwca 2021 w Łodzi, w hotelu Ambasador Chojny, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, odbędzie się XXI Sprawozdawczo – WyborczyWalny Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych.

 Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 prosimy do dnia 11 czerwca o zgłoszenie  Delegatów/Uczestników na Zjazd. Zapewniamy zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach.

 Każdy Delegat uczestniczący w Walnym Zjeździe winien posiadać stosowną uchwałę właściwego organu o delegowaniu na Walny Zjazd Federacji.

 Jednocześnie Zarząd Federacji informuje, że koszty pobytu jednego Delegata są pokrywane z funduszu statutowego Federacji pod warunkiem, że Organizacja nie posiada zaległości w opłacaniu składek członkowskich na ostatni dzień kwartału poprzedzającego rozpoczęcie Walnego Zjazdu Delegatów.

 Z uwagi na to, że Walny Zjazd Delegatów planowany jest na ostatni miesiąc kwartału dopuszczalne jest uregulowanie składek na 30 maja 2021 r.

 Zarząd przypomina, że w przypadku pokrywania kosztów udziału Delegata/Uczestnika w Walnym Zjeździe przez Organizację delegującą wpłata winna zostać dokonana nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu Delegatów.

 W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zgłoszonego Delegata/Uczestnika z udziału w Walnym Zjeździe w okresie krótszym niż 10 dni przed jego rozpoczęciem, organizacja delegująca zobowiązana jest do pokrycia kosztów uczestnictwa Delegata/Uczestnika, w przypadku gdy nie zostanie wskazana inna osoba uczestnicząca w Zjeździe.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Komunikat

Dotyczący pracy dwuzmianowej ewentualnie w systemie 12/24.
Decyzje w zakresie czasu pracy w Izbach Administracji Skarbowej podejmują
Dyrektorzy poszczególnych Izb Administracji Skarbowej, jako pracodawcy.
Kwestie te są uregulowane w regulaminach pracy i każdorazowo podlegają
uzgodnieniom z zakładowymi organizacjami związkowymi.