Pytamy MF, kiedy zostaną postawione do dyspozycji Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej środki finansowe na podwyżki wynikające ze wzrostu kwot bazowych członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a także środki na podwyżki wynikające z modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej?

>>treść pisma<<