Na Walnym Zjeździe Delegatów w dniach 13-15 października 2017 r. w Smardzewicach został wybrany nowy Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych w składzie:

Przewodnicząca Federacji

    • Teresa Raczyńska-Wiśniewska

Wiceprzewodniczący:

  • Maria Kochańska
  • Monika Kucharska
  • Joanna Tymiańska
  • Michał Pietras

Członkowie Zarządu:

  • Tomasz Ledzion
  • Krzysztof Wiśniowski

Skarbnik:

  • Magdalena Piętak

Sekretarz:

  • Agnieszka Bielicka-Pietras

Ponadto informujemy, że szczegółowe dane kontaktowe zarządu oraz z podległymi im Organizacjami znajdują się w zakładce KONTAKT.