Zarząd Federacji przekazał pismo do Ministra Banasia ws. podwyżek.

>>treść pisma<<