Przekazujemy pisma Podzespołu ds. KAS, które były kierowane do P. Pawła Cybulskiego ds. KAS oraz P. Elżbiety Rafalskiej Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

>>pismo z dnia 11 stycznia 2018r.<<

>>pismo z dnia 14 lutego 2018r.<<

>>pismo z dnia 12 marca 2018r.<<