Zarząd Federacji informuje iż pomimo dwukrotnego wystąpienia o przekazanie protokołu ze spotkania w Ministerstwie Finansów w dniu 21 listopada 2018r. nie otrzymaliśmy takiego protokołu.

Otrzymaliśmy jedynie notatkę sporządzoną w dniu 03 grudnia 2018r. Sprawa zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Modernizacji KAS

Teresa Raczyńska-Wiśniewska