Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy.

>>treść zarządzenia nr 17<<