Przedstawiamy sprawozdanie z pracy Zarządu FZZPS za okres od lipca 2016r. do października 2017r.

>>treść sprawozdania<<