Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych informuje, że w dniu 21.11.2018r. zawarte zostało porozumienie z Szefem KAS dotyczące głównie warunków płacowych.

Więcej szczegółów podamy niebawem.

Z uwagi na zawarcie porozumienia planowana  na dzień  23.11.2018r. manifestacja pod Ministerstwem Finansów zostaje odwołana.