W związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Finansów sugestii dotyczących sposobu podziału środków na podwyżki w 2019 r., Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych zwraca się z prośba o przekazanie przez zrzeszone organizacje stosownych propozycji w ww. zakresie do opiekunów regionalnych w terminie do dnia 13.12.2018 r.