W dniu 7 listopada 2019 r., na posiedzeniu Zespołu ds Krajowej Administracji Skarbowej w Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”, po raz kolejny zabrakło osób decyzyjnych ze strony rządu.

W związku z brakiem jednoznacznego, wiążącego stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii pełnego finansowania z ustawy budżetowej podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2020 r. bez angażowania na ten cel środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń i uposażeń w ramach „Uchwały Modernizacyjnej KAS na lata 2020 – 2022”, przedstawiciele organizacji związkowych uczestniczących w spotkaniu podjęli decyzję o zawiązaniu ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej Skarbowej.

Z ramienia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych dokument podpisali Maria Kochańska oraz Monika Kucharska.

Skan dokumentu >>kliknij tutaj<<

.