Zarząd FZZPS przekazuje Postanowienie Sądu Rejonowego w Łodzi ws. przekształcenia Federacji.

>>treść postanowienia str. 1<<

>>treść postanowienia str. 2<<