Sprawozdanie ze spotkania z dnia 8.03.2019 r. w Ministerstwie Finansów

dot. uchwały modernizacyjnej na lata 2020-2022

W dniu 8.03.2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia z 21.11.2018 r. dotyczącego podwyżek w Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Zespołu ds. opracowania programu modernizacji na lata 2020-2022. Spotkaniu przewodniczył Minister Pan Piotr Walczak – Zastępca Szefa KAS.

Czytaj więcej...

MF udzieliło odpowiedź na pismo Federacji, które to stoi w sprzeczności z odpowiedzią na interpelację poselską w sprawie środków na wypłatę 2,3% wzrostu wynagrodzeń o inflację.

Federację podejmuje dalsze działania w sprawie wyjaśnienia rozbieżności stanowisk.

>>treść pisma<<

Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektu w terminie do 10 marca 2019r. na adresy mailowe opiekunów lub wybranego członka Zarządu FZZPS. Adresy e-mail znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

>>projekt ustawy<<

>>uzasadnienie<<

>>opiniowanie<<

>>ocena skutków regulacji<<