Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych pragnie podziękować wszystkim, którzy zadeklarowali udział w manifestacji planowanej na dzień 23.11.2018 r. pod Ministerstwem Finansów oraz zaangażowali się w jej jak najlepsze przygotowanie. Widmo manifestacji przyspieszyło podjęcie przez Ministerstwo Finansów radykalnych działań w zakresie poprawy sytuacji materialnej pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej: Treść porozumienia z dnia 21.11.2018r.

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych informuje, że w dniu 21.11.2018r. zawarte zostało porozumienie z Szefem KAS dotyczące głównie warunków płacowych.

Więcej szczegółów podamy niebawem.

Z uwagi na zawarcie porozumienia planowana  na dzień  23.11.2018r. manifestacja pod Ministerstwem Finansów zostaje odwołana.

 

11.00-11.15

Gromadzenie się uczestników manifestacji - Warszawa ul. Świętokrzyska 12 (plac przed gmachem Ministerstwa Finansów);

 

11.15-12.30

- przemówienie Przewodniczącej Federacji ZZPS, członków Zarządu FZZPS,

- odczytanie POSTULATÓW Krajowej Administracji Skarbowej,

- przemówienia przedstawicieli przybyłych organizacji związkowych,

 

12.30-13.00

Happening;

 

13.45-14.15

Złożenie Postulatów Ministrowi Marianowi Banasiowi Szefowi KAS;

 

14.30

Zakończenie zgromadzenia.

 

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych zwraca się z prośbą do uczestników Manifestacji, które odbędzie się w dniu 23. listopada 2018 r. o :

1. dotarcie na miejsca zbiórki (wyjazdu autokaru) przynajmniej 15 minut przed jego planowanym odjazdem,

2. zgłoszenie swojej obecności do osoby odpowiedzialnej za grupę uczestników (osoba posiadająca kamizelkę odblaskową i czapeczkę),

3. zachowanie porządku i dyscypliny podczas przejazdu autokarem,

4. przejście na wyznaczone miejsce manifestacji w zorganizowanej grupie,

5. każdorazowe zgłaszanie oddalenia się z miejsca zgromadzenia osobie odpowiedzialnej za daną grupę,

6. zachowanie bezpieczeństwa, a także powstrzymanie się od wypowiedzi mających charakter polityczny (zawierających aspekty poglądów politycznych).

Jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą flag Federacji ZZPS oraz przygotowanych materiałów demonstracyjnych (np. banery, plakaty ) a także urządzeń nagłaśniających.