Pragniemy serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy podczas XVII Walnego Zjazdu delegatów oddali na nas swój głos w wyborach do Władz Federacji: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż zostaliśmy przez Państwa obdarzeni tak dużym zaufaniem. Dla osób, które po raz kolejny znalazły się we Władzach Federacji to sygnał, że działają w dobrym kierunku i spełniają pokładane w nich nadzieje. Dla nowo wybranych taka decyzja delegatów stanowi motywację do efektywnej pracy na rzecz Federacji i wszystkich zrzeszonych w Niej organizacji. Wspólnie postaramy się zwiększyć efektywność działań Zarządu, a także poprawić przepływ informacji o ich wynikach.

Add a comment

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych oraz Delegaci XVII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego, połączonego z obchodami 25 lecia istnienia Federacji ZZPS, który odbył się w Smardzewicach w dniach 12-15 października 2017r. pragną podziękować Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna za sponsorowanie tego wydarzenia. Dzięki Państwa pomocy obchody naszego jubileuszu miały uroczysty charakter. Przekazane nam środki umożliwiły zakup materiałów promocyjnych upamiętniających to wydarzenie oraz przeprowadzenie konkursów z nagrodami, w tym poświęconego wiedzy o Federacji, a także stworzeniu utworu o Federacji.

Add a comment