Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowy informuję iż w dniach 24-26 września 2020 w Łodzi ,w hotelu Agat ul. Strykowska 94, odbędzie się XX Walny Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 prosimy do dnia 5 września 2020 o zgłoszenie ewentualnych Delegatów/Uczestników na Zjazd a do 15 września o potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe.

Każdy Delegat uczestniczący w Walnym Zjeździe winien posiadać stosowną uchwałę właściwego organu o delegowaniu na Walny Zjazd Federacji.

Jednocześnie Zarząd Federacji informuje, że koszty pobytu jednego delegata są pokrywane z funduszu statutowego Federacji pod warunkiem, że Organizacja nie posiada zaległości w opłacaniu składek członkowskich na ostatni dzień kwartału poprzedzającego rozpoczęcie Walnego Zjazdu Delegatów.

Z uwagi na to iż Walny Zjazd Delegatów planowany jest na ostatni miesiąc kwartału dopuszczalne jest uregulowanie składek na 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd przypomina iż w przypadku pokrywania kosztów udziału delegata/uczestnika w Walnym Zjeździe przez Organizację delegującą wpłata winna zostać dokonana nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu Delegatów.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zgłoszonego delegata/uczestnika z udziału w Walnym Zjeździe w okresie krótszym niż 10 dni przed jego rozpoczęciem, organizacja delegująca zobowiązana jest do pokrycia kosztów uczestnictwa delegata/uczestnika, w przypadku gdy nie zostanie wskazana inna osoba uczestnicząca w Zjeździe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

            Nawiązując do zamieszczonych już na naszej stronie internetowej:

 • Aneksu z dnia 28 maja 2020r. do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020r. w Warszawie oraz,
 • Protokołu ze spotkania Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym (KP)

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych wyjaśnia:

 1. Zgodnie z informacją przekazaną KP przez Panią Magdalenę Rzeczkowską – Sekretarza Stanu, Szefa KAS w związku z zaistniałą nie tylko w Polsce sytuacją wywołaną przez koronawirusa, czyli skomplikowaną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną powodującą zmniejszenie wpływów do budżetu RP w 2020r. może nie dojść do realizacji postanowień Uchwały Modernizacyjnej KAS.

W odpowiedzi na to KP zażądał realizacji podwyżek wynagrodzeń/uposażeń z Uchwały Modernizacyjnej w terminie uzgodnionym 14 maja 2020r. w przeciwnym razie zostanie podjęta akcja protestacyjna na znacznie szerszą skalę niż miało to miejsce dotychczas. Jednocześnie KP nie bierze odpowiedzialności za działania z tym związane podejmowane przez pracowników/funkcjonariuszy KAS.

Po konsultacjach Szefa KAS z:

 • Ministrem Finansów
 • i Przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odmówiła zgody na uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020r.

zaproponowano podział środków z Uchwały Modernizacyjnej  KAS na dwie części.

W drodze długotrwałych negocjacji, Strony zaakceptowały następujący podział:

 • 3% z 6,9% zostanie wypłacone do 15 lipca 2020r., maksymalnie do 30 lipca 2020r.
  z uwagi na możliwe opóźnienia podziału środków w Izbach Administracji Skarbowej. (Na dzień 25 maja 2020r. w sześciu jednostkach KAS nie rozpoczął się proces uzgodnień podziału środków ze stroną związkową. Pozostałe 12 jednostek proces rozpoczęło, jednak żadna nie podpisała porozumienia ze stroną społeczną).
 • Negocjacje dotyczące wypłaty 3,9% z 6,9% środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS mają się rozpocząć w terminie do 15 września 2020r. Pod warunkiem zakończenia prac opisanych poniżej w punkcie 2.

Nie należy obawiać się, że nie zdążymy wystąpić w terminie o uruchomienie środków
z budżetowej rezerwy celowej, ponieważ w tym roku termin ten został przesunięty przez uchwały szczególne do 31 grudnia.

 1. Odnosząc się do kwestii podwyżek wynagrodzeń/uposażeń, które w roku 2020 i latach następnych mają zostać sfinansowane z tzw. Uchwały Modernizacyjnej KAS, Minister Finansów 5 marca 2020r. zwrócił się do Pana Łukasza Schreibera, Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o procedowanie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Wniosek ten uwzględnia uzgodnienia z KP
  w zakresie finansowania podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. oraz zmiany
  w innych Priorytetach Uchwały Modernizacyjnej KAS.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej, które są przewidziane na realizację podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. z Uchwały Modernizacyjnej KAS jest uzależnione od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.

            W związku z powyższym już w najbliższym czasie KP podejmie działania skierowane do KPRM, ponieważ na dzień dzisiejszy decyzja dotycząca wypłaty środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS leży właśnie po stronie KPRM.

            Oczywistym pozostaje, że realizacja wszystkich uzgodnień dotyczących wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020 roku zależeć będzie od kondycji finansów państwa. KP będzie nadal działać na rzecz pełnej realizacji zobowiązań ze strony MF.

 

autor: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska 25.05.2020, 07:30; Aktualizacja: 25.05.2020, 07:54

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1478853,podwyzki-dla-kas-celnicy-strajk.html

Podwyżki obiecane w styczniu pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej podzieliły fiskusa na tyle, że część związkowców nie wyklucza strajku. Domagają się szybszych wypłat i wyższych kwot niż wcześniej deklarowane.

Przypomnijmy, że niebezpieczeństwo strajku pojawiło się już na początku maja, gdy padła zapowiedź odejścia pracowników i funkcjonariuszy KAS od komputerów. Obawiali się oni kolejnego zamrożenia wcześniej wynegocjowanych podwyżek – ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem. Pogotowie strajkowe zostało zażegnane 14 maja po rozmowach kierownictwa KAS ze związkowcami. Teraz jednak problemy odżywają.

Związek zawodowy Celnicy.pl nadal się boi, że rząd wycofa się z obietnic, a dodatkowe pieniądze dla skarbówki pozostaną tylko zapisem na papierze. W liście do ministra finansów z 15 maja związek wskazuje na podwyżki wypłacone innym służbom mundurowym i domaga się, aby w ten sam sposób potraktowani zostali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Grozi też podjęciem akcji protestacyjnej, jeśli postulaty zostaną zignorowane.

Czy to oznacza, że możemy spodziewać się masowego strajku w KAS? Według naszych informacji jest to mało prawdopodobne. Szefowie innych związków, m.in. Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej i NSZZ „Solidarność" Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych, podkreślają w rozmowie z DGP, że chcą honorować dotychczasowe ustalenia porozumienia z kierownictwem KAS. Spór w fiskusie stał się już jednak na tyle głośny, że w jego sprawie interweniował nawet rzecznik praw obywatelskich, który prosił szefową KAS o wyjaśnienia.

Podwyżki ciągle czekają

W odpowiedzi na list RPO Magdalena Rzeczkowska odwołała się do treści porozumienia z 29 stycznia pomiędzy kierownictwem KAS a Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych. Uzgodniono wtedy wypłatę 6 proc. podwyżki kwoty bazowej wynagrodzenia na podstawie ustawy budżetowej i dodatkowe 6 proc., które miałoby zależeć od przyjęcia przez rząd uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji w latach 2020–2022" (tzw. uchwała modernizacyjna).

W pierwszym przypadku, jak wyjaśniła szefowa KAS, pieniądze miałyby zostać wypłacone trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, czyli do 1 lipca br. z wyrównaniem od początku roku. 14 maja odbyło się jednak kolejne spotkanie pomiędzy zainteresowanymi stronami i uzgodniono wtedy, że pieniądze trafią do KAS najpóźniej do 10 czerwca br. Podobne wyjaśnienia redakcja otrzymała od Ministerstwa Finansów.

Co z wypłatą pozostałych 6 proc. podwyżki? Zależy to głównie od tego, kiedy uchwała modernizacyjna zostanie przyjęta przez rząd. W tej sprawie jednak do zamknięcia wydania nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konflikt narasta

Problemem jest wysokość obiecanych podwyżek. Zdaniem związku zawodowego Celnicy.pl. miałyby one być zbyt niskie w porównaniu z tymi, które otrzymały inne służby mundurowe. Służba Celno-Skarbowa przyczyniła się do dobrych wyników budżetu przed pandemią i naraża swoje zdrowie w trakcie jej trwania, dlatego nie powinna być dyskryminowana – argumentowali związkowcy.

W połowie maja wysłali dwa niezależne listy do ministra finansów i parlamentarzystów. Pytali w nich m.in., dlaczego w innych resortach uruchomiono środki z odpowiednich ustaw modernizacyjnych, a w KAS zapowiedziano jedynie 6 proc. Była też mowa o nierównym traktowaniu względem innych służb.

Inni rozmówcy DGP, zastrzegający sobie anonimowość, zwracają jednak uwagę, że pozostałe służby mundurowe wcale nie dostały więcej pieniędzy. Podwyżki tam zależały bowiem od innych uchwał modernizacyjnych, a dodatkowe pieniądze dla KAS zostały przecież przewidziane w budżecie.

Podzielone związki

Atmosfera w pozostałych związkach zawodowych działających w obrębie KAS jest też diametralnie inna. Blisko jest wręcz do związkowej wojny domowej.

– Celnicy.pl od trzech lat nie uczestniczyli w żadnych negocjacjach dotyczących podwyżek. Byli zaproszeni do Komitetu Protestacyjnego (KP), ale odmówili udziału – tłumaczy w rozmowie z DGP Tomasz Ludwiński, przewodniczący NSZZ „Solidarność" pracowników skarbówki. Jego zdaniem sukces KP, czyli wynegocjowane podwyżki dla KAS, spowodował, że związki, które nie brały udziału w negocjacjach „podczepiają się" pod styczniowe i majowe ustalenia. – To tylko prężenie muskułów na pokaz, bo trzeba ratować nadszarpnięty wizerunek – uważa Tomasz Ludwiński.

Dodaje, że porozumienie z 29 stycznia jest realizowane, a pierwsza część podwyżek trafiła już do izb administracji skarbowych. Zapewnia, że środki te są dzielone i trafią do pracowników i funkcjonariuszy do 10 czerwca. Reszta pieniędzy wynikająca z uchwały modernizacyjnej zgodnie z deklaracjami MF powinna zostać wypłacona do końca czerwca. – Jeżeli sytuacja uległaby zmianie, będziemy reagować stanowczo i adekwatnie – mówi Tomasz Ludwiński. Podobnie uważa Jacek Staniszewski, przewodniczący FZZSC, którego zdaniem Celnicy.pl chcą wyłącznie kompromitacji ustaleń wynegocjowanych przez KP.

Ucierpią pracownicy?

Co o tym sporze sądzą zwykli pracownicy i funkcjonariusze KAS? Obawiają się, że wojna związków może się negatywnie odbić na pracownikach. Pojawiają się też głosy o szkodach wizerunkowych, bo podwyżki zostaną wypłacone w trakcie kryzysu wywołanego pandemią, co może zostać źle przyjęte przez opinię publiczną. Tymczasem płace w skarbówce były zamrożone przez lata i teraz dopiero KAS odbiera to, co jej przysługiwało. – Szkoda, że dzieje się to w takiej atmosferze – podsumowuje nasz rozmówca z jednego z urzędów działających w ramach administracji skarbowej. 

Pracownicy i funkcjonariusze KAS obawiają się, że wojna związków może odbić się na nich negatywnie.