W związku ze zmianą Banku, a tym samym numeru konta bankowego, Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany numeru konta, na które należy przekazywać składki członków organizacji zrzeszonych w Federacji Nowy nr konta to:

Bank Pekao 70 1240 3028 1111 0010 7779 6726

 

Na Walnym Zjeździe Delegatów w dniach 13-15 października 2017 r. w Smardzewicach został wybrany nowy Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych w składzie:

Przewodnicząca Federacji

  • Teresa Raczyńska-Wiśniewska

Wiceprzewodniczący:

  • Maria Kochańska
  • Monika Kucharska
  • Joanna Tymiańska
  • Michał Pietras

Członkowie Zarządu:

  • Tomasz Ledzion
  • Krzysztof Wiśniowski

Skarbnik:

  • Magdalena Piętak

Sekretarz:

  • Agnieszka Bielicka-Pietras

Ponadto informujemy, że szczegółowe dane kontaktowe zarządu oraz z podległymi im Organizacjami znajdują się w zakładce KONTAKT.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej.

W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

>>zarządzenie nr 9 KPRM<<

FZZPS otrzymała pismo z MF ws. przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018r. oraz informacje prognozowane na 2018r.

Federacja ze swojej strony podejmie działania wystąpienia do Ministra Finansów o środki w budżecie na regulację wynagrodzeń.

Treść pisma >>tutaj<<