FZZPS otrzymała pismo z MF ws. przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018r. oraz informacje prognozowane na 2018r.

Federacja ze swojej strony podejmie działania wystąpienia do Ministra Finansów o środki w budżecie na regulację wynagrodzeń.

Treść pisma >>tutaj<<

Sprawozdanie ze spotkania z Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków w dniu 27.07.2017 r.

W dniu 27 lipca 2017 r. z inicjatywy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji ZZPS z Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków Panem Tomaszem Strąkiem.

W trakcie spotkania poruszane były niżej wymienione zagadnienia:

  • problem uposażenia pracowników najmniej zarabiających w KAS, w szczególności izb i urzędów skarbowych, w tym przeznaczenia dodatkowych środków na wyrównania wynagrodzeń w stosunku do osób więcej zarabiających na tych samych stanowiskach;
  • wysokość dodatków kontrolerskich;
  • prowizji w egzekucji administracyjnej;
  • osób, które nie otrzymały propozycji pracy w KAS;
  • problem obciążenia pracą.

W kwestii uposażenia Pan Dyrektor wskazał, iż trwa obecnie, dokonywana przez dyrektorów izb administracji skarbowej, analiza wynagrodzeń celem wyrównania wynagrodzeń w ramach budżetu, która rozpocznie się prawdopodobnie od września.

W zakresie dodatków kontrolerskich Pan Dyrektor przyznał, że powinny być tak przyznane, aby pełniły funkcję motywacyjną. Ponieważ nie było sztywnych wytycznych w zakresie wysokości tych dodatków, a poszczególne izby różnie rozwiązały te kwestie, Dyrektor zadeklarował objąć powyższe nadzorem.

W kwestii egzekucji administracyjnej Pan Dyrektor poinformował, iż w najbliższym czasie będzie tworzony zespół, zadaniem którego będzie opracowanie zmian, przede wszystkim w wynagrodzeniu prowizyjnym, nie jego likwidacji, a bardziej sposobu podziału prowizji, tak by pełniła ona rolę motywacyjną. W temacie egzekucji Pan Dyrektor podkreślił, iż (JPK) Jednolity Plik Kontrolny jest bardzo cennym narzędziem wykorzystywanym przez egzekucję.

W zakresie osób, które nie otrzymały propozycji pracy oraz możliwości ich ponownego zatrudnienia, Pan Dyrektor poinformował, że powstały zespół ds. odwołań w ok. 50% rozstrzyga sprawy pozytywnie, traktując jednakże każdy wniosek pracownika indywidualnie. Problemem jest tu brak przewidzianej w ustawie o KAS procedury zatrudnienia ponownie osób, które nie otrzymały propozycji pracy do 31 maja 2017 r., który Pan Dyrektor również dostrzega.

Na pytanie czy zostały uwolnione etaty, by można było zatrudniać pracowników, Pan Dyrektor poinformował, że nowe nabory płynnie odbywają się na zastępstwa, natomiast uwolnienie etatów odbywa się tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

W związku z tym, iż było to pierwsze spotkanie, Pan Dyrektor wyraził chęć dalszej współpracy.

W dniach 12-15 października 2017r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO Smardzewice ul. Klonowa 16, nad Zalewem Sulejowskim, odbędzie się XVII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych.

Jednocześnie odbędą się uroczystości związane z XXV leciem istnienia Federacji. Koszty uczestnictwa dwóch delegatów z poszczególnych Organizacji zostaną pokryte ze środków zgromadzonych na koncie Federacji. Koszy dojazdu pokrywa jednostka macierzysta Delegatów.

www.centrummolo.pl

Imienne zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 września 2017r. na adresy mailowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych oraz Delegaci XVII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego, połączonego z obchodami 25 lecia istnienia Federacji ZZPS, który odbył się w Smardzewicach w dniach 12-15 października 2017r. pragną podziękować Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna za sponsorowanie tego wydarzenia. Dzięki Państwa pomocy obchody naszego jubileuszu miały uroczysty charakter. Przekazane nam środki umożliwiły zakup materiałów promocyjnych upamiętniających to wydarzenie oraz przeprowadzenie konkursów z nagrodami, w tym poświęconego wiedzy o Federacji, a także stworzeniu utworu o Federacji.

Pragniemy serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy podczas XVII Walnego Zjazdu delegatów oddali na nas swój głos w wyborach do Władz Federacji: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż zostaliśmy przez Państwa obdarzeni tak dużym zaufaniem. Dla osób, które po raz kolejny znalazły się we Władzach Federacji to sygnał, że działają w dobrym kierunku i spełniają pokładane w nich nadzieje. Dla nowo wybranych taka decyzja delegatów stanowi motywację do efektywnej pracy na rzecz Federacji i wszystkich zrzeszonych w Niej organizacji. Wspólnie postaramy się zwiększyć efektywność działań Zarządu, a także poprawić przepływ informacji o ich wynikach.