MF udzieliło odpowiedź na pismo Federacji, które to stoi w sprzeczności z odpowiedzią na interpelację poselską w sprawie środków na wypłatę 2,3% wzrostu wynagrodzeń o inflację.

Federację podejmuje dalsze działania w sprawie wyjaśnienia rozbieżności stanowisk.

>>treść pisma<<